dimarts, 1 de març de 2016

El Elfo oscuro


"A veces, las batallas más difíciles son las que nos vemos forzados a no combatir." Drizzt Do´Urden  (El Elfo Oscuro)


Benvinguts a Menzoberranzan, gran ciutat drow de l’Underdark, morada de Drizz’t Do’Urden, fill menor de Malícia, matrona de la casa Daemon N’a’shezbaermon, i Zaknafein, mestre d’armes Do’Urden, desena família de Menzoberranzan...Què? Us sona a xinès, oi?  


En una ocasió anterior us vaig parlar d’un llibre que havia esdevingut un joc de rol famós. Doncs avui us parlaré del camí invers: un joc que ha inspirat una saga de novel·les èpiques. Ei, estem parlant de literatura de consum, d’acord; que no guanyarà cap Nobel, ni passarà a la Història de la Literatura, val... Però estem parlant d’una bona adaptació; d’una bona narració; d’un excel·lent exercici d’imaginació i de relat fantàstic que retrata molt be el clima d’un submón concret i el flavour d’un joc particular. L’exercici és bo i mereix una menció... si més no per part meva.


En aquest cas us parlaré dels llibres escrits per R.A. Salvatore sobre l’elf negre Drizz’t Do’Urden. Un moment... a partir d’ara, la nomenclatura sobre el joc l’empraré en anglès. No és snobisme... o no és només snobisme. Es que les traduccions dels termes m’han semblat sempre horrendes i em costa molt emprar-les. A més, crec que no transmeten tot el significat que l’original aporta al mot. Un Drow és molt més que un elf negre... Per on anàvem? Ah si, la vida de Drizz’t.


Estem parlant d’una obra extensa, de quasi trenta llibres. Però jo crec que amb els tres primers ja pillem el tema. La primera trilogia es titula “El elfo oscuro” i es divideix en “La morada”, “El exilio” i “El refugio” .El primer llibre ens explica els orígens de Drizz’t a la seva ciutat natal, Menzoberranzan, allà a l’Underdark, més enllà de l’obscuritat dels Regnes Oblidats (és a dir, del mòdul Forgotten Realms del joc de rol “Dungeons & Dragons”) on habita el mal en estat pur. Els drow, o elfs negres, son el contrari del que sabem dels elfs de Tolkien. Viuen a ciutats sota terra, habitades per una societat matriarcal, sense valors, traïdors, assassins i mentiders. En aquest caldo de cultiu apareix un noiet amb valors com l’amistat, l’honor, el fair play... El vailet és un lluitador nat, un guerrer formidable que s’especialitza a lluitar amb dues mans, amb dues simitarres concretament. El llibre és una excusa perfecta per ensenyar-nos als lectors, no només l’aprenentatge i la superació personal del prota, sinó també com és l’Underdark, com s’hi viu, què hi trobem... i com hem de jugar-hi les partides de rol. Exemples brillants de Role Playing, d’us d’estratègies i tàctiques de combat, d’usos i costums a les terres soterrades, de les armes, dels objectes màgics i els conjurs, dels poders arcans. Una escola de jocs de rol... que, desenganyem-nos, és l’objectiu del llibre.


Al segon llibre ja veiem que aquesta forma de vida no rutlla i el drow, si vol sobreviure, haurà d’escapar-se per potes... i així ho fa. És un viatge per la part salvatge de l’Underdark, lluny de la ciutat, però perseguit pels drows que el consideren un traïdor descastat i per nous enemics que va fent com els Mind Flyers, o els nans foscos o duergars, o com l’ajuden els nous amics, que també n’hi ha, com els gnoms de l’obscuritat o svirfneblins. El darrer llibre ens explica com el drow arriba a la superfície, coneix un mon de bondat, de llum, de lleialtat i amistat... i ens prepara pels 25 llibres restants... que també es tracta de vendre, tu... Ja veieu, un entretenimento ideal per practicants del rol, tot i que pot ser una mica ferragós i críptic si vens d’un mon aliè als D&D...


Ah, si... me n’oblidava. Per als forofos de “Dungeons & Dragons”, les estadístiques per poder jugar el personatge de Drizzt Do’Urden a la versió 3.5 són les següents:
Drizzt Do’Urden: Male drow Ftr10/Bbn1/Rgr5: CR 17; Medium-size humanoid (elf); hp 124; Init +9; Spd 40 ft.; AC 23 (touch 14, flat-footed 19); Atk +17/+12/+7/+2 melee (1d6+6 plus 1d6 cold/18–20, +3 frost scimitar), +16/+11 melee (1d6+4/18–20, +2 defending scimitar); SQ Drow traits, favored enemy (goblins +2, magical beasts +1), light blindness, rage, spell-like abilities; SR 27; AL CG; SV Fort +15, Ref +9, Will +7; Str 13, Dex 20, Con 15, Int 17, Wis 17, Cha 14. Height 5 ft. 4 in.
Skills and Feats: Climb +8, Handle Animal +9, Hide +13, Intuit Direction +5, Jump +8, Knowledge (nature) +5, Listen +20, Move Silently +15, Ride (horse) +7, Search +13, Spot +15, Use Rope +7, Wilderness Lore +8; Ambidexterity, Blind-Fight, Combat Reflexes, Dodge, Improved Initiative, Improved Two-Weapon Fighting, Mobility, Quick Draw, Track, Twin Sword Style, Two-Weapon Fighting, Weapon Focus (scimitar), Weapon Specialization (scimitar).
Special Qualities: Drow Traits (Ex): +2 racial bonus on Will saves against spells and spell-like abilities, darkvision 120 ft. Light Blindness (Ex)Rage (Ex)
Spell-Like Abilities: 1/day—dancing lights, darkness, faerie fire. These abilities are as the spells cast by a 16th-level sorcerer.
Possessions: +4 mithral chainmail, Icingdeath (+3 frost scimitar), Twinkle (+2 defending scimitar), figurine of wondrous power: onyx panther (name Guenhwyvar)


Podeu trobar la saga de Drizz’t Do’Urden  a la Xarxa de Biblioteques.


@jignasib
Aquest post es va publicar originalment a "La cultura no val res" el 18/05/2015